1. Voorwoord en toepassingsgebied van de algemene verkoopvoorwaarden

De website www.audilo.nl (de 'Site') is eigendom van en wordt gebruikt door de onderneming Auriseo ('Auriseo', 'wij', 'ons/onze'), een vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een kapitaal van € 62.658,90, ingeschreven bij de kamer van koophandel van Cahors onder nummer 508.151.511, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd 1134 Chemin du Bartassec F-46000 Cahors. De onderneming handelt onder de handelsnaam 'Audilo'. Auriseo maakt sinds 2019 deel uit van de Sonova Groep.

Deze Algemene verkoopvoorwaarden (de 'Voorwaarden') zijn van toepassing op alle handelsactiviteiten betreffende producten die op de Site worden verkocht, met uitsluiting van alle andere voorwaarden (behalve met nadrukkelijke schriftelijke ontheffing, op tegenspraak goedgekeurd door beide partijen). Tegenstrijdige voorwaarden kunnen dus niet tegen Auriseo worden gebruikt indien deze niet nadrukkelijk geaccepteerd zijn, onafhankelijk van het moment waarop wij hiervan kennis hebben gekregen.

Lees deze Voorwaarden aandachtig. Het feit dat u een bestelling plaatst op de Site houdt uw volledige en onvoorwaardelijke acceptatie van deze Voorwaarden in.

Auriseo mag deze Voorwaarden te allen tijde wijzigen. De toepasselijke Voorwaarden zijn de Voorwaarden die gelden op de dag van bevestiging van uw bestelling.

Het feit dat Auriseo zich op een bepaald moment niet beroept op één van de bepalingen in deze Voorwaarden kan niet beschouwd worden als volledig afzien hiervan op een later tijdstip.

2. Op de Site verkrijgbare artikelen

De Site is een elektronische handelssite. Hier kunt u batterijen en onderhoudsproducten voor gehoorapparaten, gehoorbeschermingsmiddelen en bijbehorende accessoires kopen, ontworpen en gemaakt door de grootste merken op de markt. De producten worden aangeboden zolang de voorraad strekt op de dag van de bestelling. De Auriseo-productcatalogus is aan voortdurende aanpassing onderhevig.

3. Geldende tarieven

De prijzen van Auriseo worden per stuk in euro, inclusief btw vermeld en komen overeen met het geldende tarief op de dag van de bestelling. In alle gevallen worden de facturen gedateerd op de dag van bestelling.
De catalogusprijzen worden ter indicatie vermeld en zijn inclusief btw. Deze kunnen te allen tijde gewijzigd worden op basis van de marktontwikkelingen, de beschikbaarheid van de producten en de gewenste dienstverlening. Auriseo garandeert uitsluitend de prijs van het product op de dag van uw bestelling.
Op deze prijzen kunnen verzendkosten van toepassing zijn. U kunt de verzendkosten eenvoudig bekijken door het product voor aankoop aan uw winkelmand toe te voegen. Onder sommige voorwaarden kunnen de verzendkosten worden aangeboden. Deze voorwaarden worden in de winkelmand weergegeven en zijn afhankelijk van de vervoerder of een promotiecode tijdens specifieke periodes.

4. Bestelling

Bestellingen vinden plaats via de Site, waarop de contractinformatie in de Franse taal beschikbaar is. De bestellingen worden uiterlijk op het moment van validatie van uw bestelling per e-mail bevestigd met een overzicht van deze contractuele informatie.

5. Betalingsvoorwaarden

Het feit dat u uw bestelling bevestigt, verplicht u om de aangegeven prijs te betalen. Betaling van uw aankopen kan plaatsvinden per bankpas, PayPal, cheque of bankoverschrijving.

6. Levering

6.1 Modaliteiten. De levering vindt plaats op de plaats die door de gebruiker tijdens de bestelling op de Site is verstrekt. Alle bestellingen worden met La Poste (brief met tracking, delivengo of colissimo), Chronopost of Mondial relay verzonden.
6.2 Incidenten bij levering. Als u de levering van het bestelde product weigert of niet aanneemt of als de levering niet kan worden uitgevoerd omdat u onjuiste of onvolledige gegevens hebt verstrekt, heeft Auriseo het recht om onmiddellijke en volledige betaling te eisen van alle extra kosten die voortkomen uit de weigering of niet aanname van de betreffende levering of fouten in het verstrekte leveringsadres. U kunt een klacht indienen overeenkomstig de bepalingen van artikel 13 hieronder.
6.3 Verwerkingstijd van de bestellingen. Leveringen worden uitsluitend uitgevoerd volgens de
beschikbaarheid van de producten of diensten, op volgorde van aankomst van de bestellingen en binnen de door Auriseo bepaalde contractuele termijnen.
6.4 Leveringsdatum. Auriseo doet zijn best om de bestellingen zo spoedig mogelijk te verzenden. Gewoonlijk worden onze bestellingen binnen 24 uur verzonden.

Voor express-levering (Chronopost) worden de bestellingen die voor 13 uur zijn bevestigd en betaald gewoonlijk dezelfde dag verzonden. Bestellingen die na 13 uur zijn bevestigd en betaald, worden de volgende werkdag verzonden, behalve in het uitzonderlijke geval dat ze niet op voorraad zijn (in dit geval wordt u hierover per e-mail of telefonisch geïnformeerd).

Voor de andere vervoerders (Colissimo, brief met tracking, inter, DHL) worden de bestellingen binnen 24 uur verzonden (behalve bestellingen op vrijdag die op de volgende maandag verzonden worden).

Bezorgingsvertraging :

Standaard levering:

- De levertijd voor bestellingen verzonden door La Poste is ongeveer 48 tot 72 uur.

Express levering:

- De levertijd voor bestellingen die met DHL worden verzonden, is over het algemeen 24 uur (48 uur voor bepaalde regio's in Nederland): Bestellingen worden de dag na verzending vóór 18.00 uur geleverd tegen ondertekening of na akkoord.

Houd er rekening mee dat levertijden slechts indicatief zijn. In ieder geval garanderen wij voor elke levering op het vasteland van Nederland dat de producten uiterlijk dertig dagen na de validatie van uw bestelling bij u worden afgeleverd.

7. Voorbehoud bij ontvangst van de producten

In de veronderstelling dat een of meerdere van de bestelde producten ontbreken, beschadigd of niet conform zijn, moet u onmiddellijk voorbehoud aantekenen bij de leverancier op het moment van levering. Auriseo moet worden geïnformeerd over elk voorbehoud bij levering van een product, per e-mail of per aangetekend schrijven, binnen 3 dagen na levering van de betreffende bestelling.

U zult bewijsmateriaal moeten overleggen ten aanzien van de realiteit van de geconstateerde afwijkingen of defecten. In het geval van zichtbare defecten of non-conformiteit van het geleverde product zoals door Auriseo geconstateerd, kunt u, volgens de non-conformiteit of verborgen gebreken van het verkochte product, in aanmerking komen voor gratis vervanging, reparatie of terugbetaling van (een gedeelte van) het product, met uitsluitsel van schadevergoeding en rente of een andere vergoeding van welke aard dan ook, behalve in de door de wet bepaalde gevallen.

8. Overmacht

Auriseo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet uitvoering van het met u aangegane contract ten gevolge van een evenement van overmacht. Overmacht geeft alle onvoorspelbare en onweerstaanbare evenementen aan die buiten de wil van Auriseo plaatsvinden, van welke aard dan ook, zoals natuurrampen, noodweer, brand staking, sabotage, verordening of regeling afkomstig van de administratieve of juridische autoriteiten, die de uitvoering van het contract onmogelijk maken.

9. recht van terugtrekking

9.1 Het recht van terugtrekking uitoefenen. Overeenkomstig de bepalingen van de consumptiewet heeft u een periode van 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van het bestelde artikel om u uit dit contract terug te trekken, zonder opgaaf van reden.

Om uw recht van terugtrekking uit te oefenen, moet u uw beslissing om u terug te trekken binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling aan Auriseo meedelen, met behulp van de contactgegevens in artikel 15 van deze Voorwaarden.

Deze melding vindt plaats via een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post verzonden brief of een e-mail). U kunt ook het modelformulier voor terugtrekking in bijlage 1 van deze Voorwaarden gebruiken. U hebt ook de mogelijkheid om het terugtrekkingsformulier in te vullen of een andere duidelijke verklaring op te sturen via het formulier 'Aftersales: retourzending product' in de rubriek 'Contact met ons opnemen' van de Site.

Dit is verplicht om een retournummer te ontvangen en uw recht van terugtrekking effectief uit te oefenen.

Het retour gezonden product moet in de originele verpakking en in nieuwe staat verzonden worden,
dat wil zeggen ongebruikt en in perfecte verkoopbare staat, met indien van toepassing de handleiding en alle accessoires en een kopie van de aankoopfactuur. Het product moet zonder overdreven vertraging en uiterlijk binnen 14 dagen na uw beslissing om u terug te trekken, verzonden worden. De kosten van deze retourzending komen voor uw rekening.

9.2 Uitzonderingen op het recht van terugtrekking. U kunt geen gebruik maken van het recht van terugtrekking in de volgende veronderstellingen:

- Door de aard van de bestelde artikelen kunnen deze niet opnieuw verzonden worden of zullen deze snel beschadigen of verouderen;
- De bestelde artikelen zijn op maat gemaakt, of gemaakt volgens uw specificaties of aanzienlijk gepersonaliseerd;
- U hebt de verzegeling van de bestelde artikelen na levering verbroken en deze artikelen kunnen niet retour worden gezonden om hygiënische- of gezondheidsredenen. Deze situatie is onder andere van toepassing op alle producten die in contact staan met de huid (gehoorbescherming, gehoorkappen, oortelefoons, geluidskussens enz.)

9.3.Effect van het recht van terugtrekking. Bij terugtrekking zal Auriseo alle ontvangen betalingen terugbetalen, met inbegrip van de verzendkosten (behalve extra kosten voortkomend uit het feit dat u in voorkomende gevallen gekozen hebt voor een andere leveringswijze dan de goedkoopste standaard levering van Auriseo), zonder
overdreven vertraging en in alle gevallen binnen 14 dagen na het moment waarop wij geïnformeerd zijn over uw beslissing om u terug te trekken uit dit contract.

Wij zullen de terugbetaling uitvoeren op het betaalmiddel dat u hebt gebruikt voor betaling van de oorspronkelijke transactie, behalve indien nadrukkelijk een ander middel wordt overeengekomen. De terugbetaling kan onder andere plaatsvinden in de vorm van een tegoed (maximaal 1 jaar geldig) indien u nadrukkelijk toestemming geeft voor terugbetaling in deze vorm. In alle gevallen vindt de terugbetaling kosteloos plaats.

Wij kunnen de terugbetaling uitstellen tot wij het artikel ontvangen hebben of tot u bewijs levert van de verzending van het artikel, waarbij de aangehouden datum de eerste van beide is.

U bent aansprakelijk voor waardeverlies van het artikel door manipulaties anders dan nodig om de aard, de kenmerken en de correcte werking van het artikel vast te stellen.

10. Wettelijke garanties

10.1 Wettelijke conformiteitsgarantie. Overeenkomstig onze wettelijke verplichtingen is Auriseo aansprakelijk voor conformiteitsgebreken van het verkochte product gedurende 2 jaar na de levering van het product. Deze garantie is van toepassing op voorwaarde dat de storing op het moment van aankoop bestaat. In voorkomende gevallen kunt u uw product gratis laten repareren of vervangen. Indien reparatie of vervanging onmogelijk is, zal Auriseo de aankoopprijs van het betreffende product terugbetalen, of een gedeelte hiervan als de klant het product houdt.

Een conformiteitsdefect bestaat indien:
- Het artikel niet voldoet aan de omschrijving die door Auriseo is verstrekt en/of niet de eigenschappen bezit die Auriseo door middel van een monster of model heeft gepresenteerd
- Het artikel niet geschikt is voor het gebruik waar artikelen van hetzelfde type gewoonlijk geschikt voor zijn
- Het artikel niet geschikt is voor het specifieke gebruik door de klant waarover Auriseo op het moment van het afsluiten van het contract was geïnformeerd en dat door Auriseo is geaccepteerd
- De overeengekomen installatie niet correct door Auriseo is uitgevoerd, of de installatiehandleiding onvolledig of onbegrijpelijk is
- Het artikel een productiefout of gebrek heeft of onjuist is gemonteerd

Deze garantie dekt de conformiteitsgebreken van het artikel, de verpakking, de montage-instructies, de installatie indien deze door of onder de verantwoordelijkheid van Auriseo is uitgevoerd.

10.2 Wettelijke garantie tegen verborgen gebreken. Overeenkomstig de wettelijke verplichtingen garandeert Auriseo ook verborgen gebreken van het verkochte artikel waardoor dit ongeschikt is voor het bedoelde gebruik of die het gebruik ervan dusdanig beperken dat u het niet zou hebben gekocht of er een lagere prijs voor zou hebben betaald als u hiervan op de hoogte was geweest.

Na ontdekking van het defect heeft u 2 jaar om actie te ondernemen. Onder deze garantie kunt u ofwel het product retour zenden om de prijs ervan terug te laten betalen, ofwel het houden en een gedeelte van de prijs terug laten betalen.
Deze garantie dekt alle kosten veroorzaakt door verborgen gebreken.

10.3 Uitsluitingen. Deze garanties dekken geen schade voortkomend uit ongevallen, onjuist gebruik of nalatigheid. De betreffende garanties dekken ook geen zichtbare gebreken die u zelf had kunnen constateren. Bij retourzending van artikelen dit niet defect blijken, kunnen verzendkosten, verwerkingskosten en kosten voor tests worden gefactureerd.

11. Aftersales

Producten die retour worden gezonden aan aftersales moeten met de accessoires van het apparaat in de oorspronkelijke verpakking en de aankoopfactuur verzonden worden. Elk verzoek om retourzending aan aftersales moet plaatsvinden via het formulier 'Aftersales: retourzending' in de rubriek 'Contact met ons opnemen' op de Site. Verzoeken aan aftersales worden niet telefonisch afgehandeld. Dossiers waarvan de opening niet via de bovengenoemde links is aangevraagd, worden niet verwerkt.

Behalve in gevallen waarin de wet anders bepaalt, komen de leveringskosten van retourzendingen aan aftersales voor uw rekening. Auriseo gaat vervolgens tot reparatie en verzending van het product over (op kosten van Auriseo) binnen een periode van ongeveer dertig dagen.

Na ontvangst van het product door Auriseo zullen wij een test uitvoeren om de storing te constateren. Indien deze bewezen is, wordt het apparaat naar onze fabrikant gestuurd. Na validatie door de fabrikant wordt het apparaat gerepareerd of vervangen door een nieuw exemplaar. Als een product onder garantie niet meer voor verkoop beschikbaar is, stellen wij u vervanging voor door een product met gelijkwaardige eigenschappen of een tegoed voor het bedrag van uw bestelling. Als het artikel niet meer gemaakt wordt, wordt u een gelijkwaardig product voorgesteld of ontvangt u een tegoedbon voor uw aankoop. Terugbetaling na een retour aftersales kan alleen plaatsvinden in de gevallen zoals omschreven in artikel 9 van deze Voorwaarden.

12. Bescherming van persoonsgegevens

Als u een bestelling plaatst op de Site, kan Auriseo bepaalde informatie over u verzamelen waardoor u geïdentificeerd kunt worden als individu (de 'Persoonsgegevens') zoals uw aanhef, naam, voornaam, e-mailadres, geboortedatum, leveringsadres, factuuradres enz. Wij zullen deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken om u de gevraagde producten of diensten te leveren, of voor andere doeleinden zoals genoemd in ons Privacybeleid. Voor meer informatie over het gebruik dat Auriseo maakt van uw Persoonsgegevens kunt u ons Privacybeleid raadplegen dat u hier vindt 

13. Klachten en bemiddeling

Voor klachten kunt u contact opnemen met de klantenservice op de adresgegevens vermeld in artikel 15 van deze Voorwaarden. Overeenkomstig de bepalingen van de consumptiewet met betrekking tot minnelijke schikking van geschillen is Auriseo lid van de Service du Médiateur du e-commerce van de FEVAD (Fédération du e-commerce et de la vente à distance, federatie voor e-commerce en postorderverkoop) waarvan u de contactgegevens hieronder vindt 60 Rue La Boétie – F-75008 Parijs –
http://www.mediateurfevad.fr Overeenkomstig de regels voor bemiddeling moet elk consumptiegeschil vooraf schriftelijk worden verzonden aan de Consumentenafdeling van Auriseo, via de adresgegevens zoals vermeld in artikel 15 van deze Voorwaarden.

14. Toepasselijke wet en competente jurisdicties

De Franse wet is als enige van toepassing op deze Voorwaarden. Elk geschil van welke aard dan ook en elke betwisting van de opstelling of de uitvoering van de bestelling of deze Voorwaarden kan worden voorgelegd aan de competente rechtbanken van de stad Parijs, die hiervoor nadrukkelijk als jurisdictie worden aangewezen.  Deze clausule is ook van toepassing in geval van kort geding, eerste eis, meerdere verweerders of oproeping in vrijwaring en onafhankelijk van de wijze en voorwaarden van betaling, zonder dat eventuele clausules in de algemene gebruiksvoorwaarden de toepassing van deze bepalingen kunnen hinderen.

15. Contact

Als u een vraag, een verzoek of klacht heeft die verband houdt met deze Voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via de rubriek 'Contact met ons opnemen' op de Site.  
U kunt ook contact met ons opnemen door een e-mail te sturen aan het adres contact@audilo.com, of per post aan: AURISEO, 8 passage des deux sœurs, F-75009 Parijs.

Bijlage 1 - Terugtrekkingsformulier

Vul dit formulier in en verzendt het uitsluitend als u zich uit het contract wilt terugtrekken -
buiten uitsluitingen of beperkingen op het recht van terugtrekking zoals beschreven in de Algemene Verkoopvoorwaarden of anderszins wettelijk van toepassing.

Ter attentie van Auriseo – 8 passage des deux sœurs, F-75009 Parijs

Ik/wij (*) informeer/informeren(*) u hierbij over de annulering van het contract met betrekking tot de verkoop van het onderstaande artikel (*)/de levering van de onderstaande diensten (*):


Besteld op (*)/ontvangen op (*): ………………………………………………………………..

Naam van de consument(en): ………………………………………………………………..

Adres van de consument(en): ………………………………………………………………..

Handtekening van de consument(en) (uitsluitend bij verzending van dit formulier in papiervorm): ………………………………………………………………..

Datum: ………………………………………………………………..

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.